Znaleziono 9 artykułów

Jan Gwiazdomorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa problemy dotyczące obowiązku alimentacyjnego Jan Gwiazdomorski s. 8-22
Odpowiedzialność za długi spadku obejmującego gospodarstwo rolne Jan Gwiazdomorski s. 8-16
Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych Jan Gwiazdomorski s. 23-39
Pytania i odpowiedzi prawne Jan Gwiazdomorski s. 61-62
"Zarys prawa spadkowego", J. Gwiazdomorski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Uwagi do projektu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego PRL", Jan Gwiazdomorski, "Nowe Prawo", 1963, nr 7-8 : [recenzja] M. Cybulska Jan Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Korespondencja Jan Gwiazdomorski s. 93
"Zarys prawa spadkowego", J. Gwiazdomorski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 137-138
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Wróblewski (1868-1938) Jan Gwiazdomorski s. 278-279