Znaleziono 8 artykułów

Edyta Gwarda-Gruszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czego oczekują od nas pracodawcy? Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 55-65
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ochrona własności intelektualnej w sektorach wysokich technologii Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 93-104
Uwarunkowania procesów komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 139-159
Współczesne trendy społeczno-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji i zarządzania innowacjami Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 227-235
Responsible innovation Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 231-221
Strategiczne dylematy w procesie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 253-261
Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań a model biznesowy przedsiębiorstwa Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 385-393
Znaczenie ochrony wiedzy i własności intelektualnej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 503-510