Znaleziono 4 artykuły

Krystyna Gutkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy Polaków wobec procesu integracji z Unią Europejską Krystyna Gutkowska s. 7-19
Zmiany w dystrybucji produktów na rynku FMCG z uwzględnieniem rynku lodów Krystyna Gutkowska Joanna Trybus s. 131-143
Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych osób starszych Krystyna Gutkowska Marlena Piekut s. 171-184
Uwarunkowania sytuacji na rynku lodów w Polsce w kontekście tendencji światowych Krystyna Gutkowska Joanna Trybus s. 171-184