Znaleziono 2 artykuły

Georges Gusdorf

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warunki i ograniczenia autobiografii Georges Gusdorf Janusz Barczyński (tłum.) s. 261-278
"Les sciences humaines et la pensée occidentale", t. VII, Georges Gusdorf, Paris 1976 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Georges Gusdorf (aut. dzieła rec.) s. 386-396