Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Gurbiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Motywy codzienności w liryce Norwida", Andrzej Gurbiel, "Ruch Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Andrzej Gurbiel (aut. dzieła rec.) s. 183
">>Świtezianka<< Mickiewicza wobec dziedzictwa sentymentalizmu", Andrzej Gurbiel, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków" z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Gołąb Andrzej Gurbiel (aut. dzieła rec.) s. 237