Znaleziono 4 artykuły

Romana Gupieniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budownictwo wczesnośredniowieczne w źródłach pisanych Romana Gupieniec s. 5-11
Wstępna analiza materiałów źródłowych z tzw. fazy II osady grodowej w Gdańsku : druga połowa XI w. - początek XII w. Romana Gupieniec s. 5-22
Z dziejów miast średniowiecznych : próba odtworzenia stanu zabudowy działek budowlanych w miastach wczesno- i późnośredniowiecznych w basenie Morza Bałtyckiego Romana Gupieniec s. 5-36
Uwagi o przemianach budownictwa drewnianego na przełomie wczesnego i późnego śreniowiecza Romana Gupieniec s. 221-239