Znaleziono 5 artykułów

Grzegorz Grzybek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pożądania, porzeby, pragnienia : refleksja inspirowana poglądami Józefa Tischnera Grzegorz Grzybek s. 67-73
Religijne i kulturowe uwarunkowania seksualności a wychowanie do rozwoju osobowości etycznej Grzegorz Grzybek Paweł Tobiczyk s. 85-95
„Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki”), Grzegorz Grzybek, Rzeszów 2016 : [recenzja] Marek Rembierz Grzegorz Grzybek (aut. dzieła rec.) Dominika Pieczka (tłum.) s. 289-292
"Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju" ("The Ethos of Life. The Marriage Education in the Premises of the Development Ethics"), Grzegorz Grzybek, Rzeszów 2014 : [recenzja] Marek Rembierz Grzegorz Grzybek (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"Wokół wychowania", red. Dionizjusz Czubala, Grzegorz Grzybek, Bielsko-Biała 2003 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Dionizjusz Czubala (aut. dzieła rec.) Grzegorz Grzybek (aut. dzieła rec.) s. 561-563