Znaleziono 4 artykuły

Stefan Grzesiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie rachunku wariacyjnego do analizy wahań produkcji w przedsiębiorstwach Stefan Grzesiak s. 41-52
Porównanie dynakiki kosztów we wspólnotach mieszkaniowych : analiza i diagnoza Stefan Grzesiak s. 155-166
Metody pomiaru i próba budowy modelu skali wahań produkcji w przedsiębiorstwach Stefan Grzesiak s. 185-195
Wykorzystanie metody DEA (Analizy Obwiedni Danych) do oceny efektywności technicznej oddziałów szpitalnych Stefan Grzesiak Agnieszka Wyrozębska s. 253-272