Znaleziono 12 artykułów

Elżbieta Grzelakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do problematyki dynamiki osadnictwa w okolicach Leśna w Borach Tucholskich Zofia Balwierz Elżbieta Grzelakowska s. 1, 3-13
Próba rekonstrukcji pradziejowego środowiska przyrodniczego Elżbieta Grzelakowska s. 3-12
Próba rekonstrukcji zmian roślinności w okolicach osady kultury przeworskiej w Odrach na podstawie źródeł przyrodniczych : (podsumowanie wstępnej fazy badań) Elżbieta Grzelakowska s. 13-24
Próba charakterystyki warunków rozwoju pradziejowej gospodarki hodowlanej w północnej części Borów Tucholskich Elżbieta Grzelakowska s. 17-31
Odry, gm. Chojnice, woj. bydgoskie, st. 2 Elżbieta Grzelakowska s. 18
Odry, gm. Czersk, woj. bydgoskie, St. 2, AZP: 21-38 Elżbieta Grzelakowska s. 42-43
Pochówki dziecięce z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Odrach Elżbieta Grzelakowska s. 73-103
Odry, gm. Czersk, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Elżbieta Grzelakowska s. 78
Odry, gm. Czersk, woj. bydgoskie, st. 1 Tadeusz Grabarczyk Elżbieta Grzelakowska s. 81
Odry, gm. Czersk, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 Tadeusz Grabarczyk Elżbieta Grzelakowska Beata Górska-Grabarczyk s. 100
Odry, gm. Czersk, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Elżbieta Grzelakowska s. 101
Próba korelacji faz osadnictwa pradziejowego z wynikami badań paleobotanicznych w mikroregionie oderskim Zofia Balwierz Elżbieta Grzelakowska s. 1, 275-284