Znaleziono 5 artykułów

Renata Grzegorczykowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Punkty dyskusyjne w rozumieniu pojęcia językowego obrazu świata - widziane z perspektywy badań porównawczych Renata Grzegorczykowa s. 15-29
Od wspólnoty do obcości. Rozwój znaczeniowy polskiego przymiotnika 'obcy' na tle słowiańskim Renata Grzegorczykowa s. 39-50
Jeszcze o rozumieniu JOS-u w perspektywie badań porównawczych : problem inwariantu pojęciowego Renata Grzegorczykowa s. 217-225
Semantyczne badania porównawcze Beata Ochnio Renata Grzegorczykowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Waszakowa (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Wstęp do językoznawstwa", Renata Grzegorczykowa, Warszawa 2007 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Renata Grzegorczykowa (aut. dzieła rec.) s. 438