Znaleziono 2 artykuły

Jarosław Grzegorczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeba nowej ewangelizacji Jarosław Grzegorczyk s. 211-222
Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane aspekty Jarosław Grzegorczyk s. 222-233