Znaleziono 1 artykuł

Bogusław Grużewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny", A. Skreczko, B. Grużewski, Warszawa-Białystok-Wilno 2008 : [recenzja] Józef Stala Bogusław Grużewski (aut. dzieła rec.) Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 332-334