Znaleziono 5 artykułów

Bożena Gronowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Znaczny uszczerbek” na interesach pokrzywdzonego jako warunek dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – dostępność a skuteczność ochrony praw jednostki Bożena Gronowska s. 29-43
Stosowanie podsłuchu telefonicznego w ocenie Europejskiej Komisji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : (refleksje na tle rozwiązań polskich) Danuta Gajdus Bożena Gronowska s. 113-124
Sprawa Nortier przeciwko Holandii : problem bezstronności sądu w rozumieniu art. 6 § 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Bożena Gronowska s. 116-122
Oczekiwanie na egzekucję kary śmierci (tzw. death row) a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka Danuta Gajdus Bożena Gronowska s. 172-180
"Prawa człowieka i ich ochrona", Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Toruń 2005 : [recenzja] Zbigniew Cichoń Bożena Gronowska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Jasudowicz (aut. dzieła rec.) s. 176-177