Znaleziono 5 artykułów

Agnieszka Gralińska-Toborek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadawanie nowych znaczeń modernizmowi Agnieszka Gralińska-Toborek s. 3-18
Idea a obraz : Ikonoklastyczny aspekt konceptualizmu Agnieszka Gralińska-Toborek s. 41-46
O dystansie estetycznym i konsekwencjach jego braku Agnieszka Gralińska-Toborek s. 61-70
An Idea and an Image : the Iconoclastic Aspect of Conceptualism Agnieszka Gralińska-Toborek s. 174
Plastyka w Kościele w latach 1981-1989 : trwałe przymierze czy epizod? Agnieszka Gralińska-Toborek s. 181-201