Znaleziono 6 artykułów

Piotr Graff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ślepi i kulawi Piotr Graff Urszula Czartoryska (aut. dzieła rec.) s. 175-179
O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych Dorothy L. Sayers Piotr Graff (tłum.) s. 195-216
Formy wyobraźni romatycznej Meyer H. Abrams Piotr Graff (tłum.) s. 203-227
Niektóre problemy poetyki generatywnej Teun A. van Dijk Piotr Graff (tłum.) s. 237-263
Interpretacja obiektywna Eric D. Hirsch Piotr Graff (tłum.) s. 289-320
"O procesie wartościowania i wartościach estetycznych", Piotr Graff, Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ss. 218, 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Piotr Graff (aut. dzieła rec.) s. 353-360