Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Grędzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i działalność szkoły średniej z polskim językiem wykładowym w Grodnie Agnieszka Grędzik s. 201-221
Oświata i szkolnictwo polskie na Białorusi 1989-2001 Agnieszka Grędzik s. 221-225