Znaleziono 3 artykuły

Urszula Gozdalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarka przestrzenna jako element tworzenia szans rozwoju terenów wiejskich Urszula Gozdalik s. 77-90
Analiza wpływu ukształtowania rozłogu na wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych Lubelszczyzny Urszula Gozdalik Stanisław Gędek s. 91-103
Niektóre aspekty adaptacji zarządzania marketingowego na przykładzie przedsiębiorstw ze strefy agrobiznesu woj. lubelskiego Andrzej Gantner Urszula Gozdalik s. 401-414