Znaleziono 3 artykuły

Walery Gostomski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tragiczność w życiu i w poezyi Walery Gostomski s. 10-32
"Z przeszłości i teraźniejszości. Studya i szkice krytyczno-literackie", Walery Gostomski, Warszawa 1904 : [recenzja] Piotr Chmielowski Walery Gostomski (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Arcytwór dramatyczny Wyspiańskiego "Wesele" Walery Gostomski s. 278-315