Znaleziono 19 artykułów

Zygmunt Gostkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre zagadnienia adekwatności technik badawczych w krajach na drodze rozwoju Zygmunt Gostkowski s. 33-43
Z badań nad społecznymi mechanizmami upowszechniania się czytelnictwa pism społeczno-kulturalnych Zygmunt Gostkowski s. 40-59
Zmiana granic państwowych a integracja "przestrzeni społecznej" Zygmunt Gostkowski s. 50-71
Amerykańskie związki zawodowe a «prawa do pracy» : analiza ideologii w konflikcie Zygmunt Gostkowski s. 64-91
Opinie o socjologii wśród inteligencji trzech środowisk kulturalnych Zygmunt Gostkowski s. 100-124
Badania socjologiczne na Śląsku Opolskim Zygmunt Gostkowski Kazimierz Żygulski s. 124-125
Specjalne kategorie respondentów i ich postawy wobec wywiadów i ankiet w Polsce Zygmunt Gostkowski s. 131-141
Propagandowa działalność wielkiego kapitału i rządu federalnego w USA Zygmunt Gostkowski s. 137-198
Trzy wydawnictwa socjologiczne bibliografii adnotowanej Zygmunt Gostkowski s. 145-146
Kształtowanie się wskaźników rozbieżności między miastem a wsią w zakresie zrealizowanej siły nabywczej i motoryzacji indywidualnej w okresie 1960-1970 : propozycje metodologiczne Zygmunt Gostkowski s. 147-165
Waszyngtoński Instytut Opinii Publicznej w Seattle Zygmunt Gostkowski s. 160-165
"Studia Socjologiczno-Polityczne", Nr 1-2, redaguje zespół Katedry Socjologii Stosunków Politycznych UW pod kierunkiem Juliana Hochwelda, [b.m.] 1958-1959 : [recenzja] Zygmunt Gostkowski Julian Hochweld (aut. dzieła rec.) s. 179-183
"Czas zmarnowany" w toku studiów na wybranych kierunkach Uniwersytetu Łódzkiego Zygmunt Gostkowski s. 219-240
Nowsza literatura amerykańska o propagandzie i opinii publicznej Zygmunt Gostkowski s. 243-248
Stosunek komunistycznej partii USA do amerykańskiej tradycji liberalno-demokratycznej i do liberałów w okresie "zimnej wojny" i faszyzacji Zygmunt Gostkowski s. 307-374
Metody badan surveyowych i wyobraźnia terenowa badaczy Zygmunt Gostkowski s. 355-356
"Analizy i próby technik badawczych w socjologii", t. 5, red. Zygmunt Gostkowski, Jan Lutyński, Wrocław 1975 : [recenzja] Katarzyna Staszyńska Zygmunt Gostkowski (aut. dzieła rec.) Jan Lutyński (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"The American Journal of Sociology", t. 61, z. 4-6; t. 62, z. 1-3, R. 1956 : [recenzja] Zygmunt Gostkowski s. 393-397
"'Dziennik Łódzki' w latach 1884-1892 : studium nad powstawaniem polskiej opini publicznej w wielonarodowym mieście fabrycznym", Zygmunt Gostkowski, Łódź 1963 ; "Struktury myślenia teoretycznego a kontrowersje ideologiczne : polemiki w publicystyce PPS w okresie rozłamu 1906-1908", Jadwiga Possart, Warszawa 1963 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Zygmunt Gostkowski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Possart (aut. dzieła rec.) s. 706-711