Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Goreń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Bożena Danek-Wojnowska Jan Drzeżdżon Andrzej Goreń Henryk Kurczab Regina Lubas Piotr Obrączka Anna Opacka Jerzy Paszek Jerzy Rutkowski Irena Szypowska Danuta Zawistowska s. 39-72
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Goreń Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 128-132
"„Filozofia słowa” Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XL, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 186 + errata na wklejce : [recenzja] Andrzej Goreń Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 325-332