Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Gorczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dobra tradycja" : praskiego strukturalizmu ciągi dalsze Małgorzata Gorczyńska s. 167-184
Wiek z Leśmianem Paweł Rams Małgorzata Gorczyńska (aut. dzieła rec.) s. 219-225
"Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821)", Małgorzata Gorczyńska, Lublin 1999 : [recenzja] Grażyna Gzella Małgorzata Gorczyńska (aut. dzieła rec.) s. 261-264
O etosie ludzi intelektu, czyli dzieje inteligencji polskiej do roku 1918 Małgorzata Gorczyńska J. Jedlicki (aut. dzieła rec.) s. 289-295