Znaleziono 51 artykułów

Stanisław Gołub

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojciechów, gm. Hańsk, woj. chełmskie, St. 8, AZP 75-89/103 A. Bronicki Stanisław Gołub s. 31-32
Wojciechów, gm. Hańsk, woj. chełmskie, St. 9, AZP: 75-89/104 A. Bronicki Stanisław Gołub W. Mazurek s. 32
Huta, gm. Wojsławice, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Andrzej Bronicki Stanisław Gołub Sławomir Kadrow Z. Nowakowski Krzysztof Telepko s. 33
Kolonia Wytyczno, gm. Urszulin, woj. chełmskie. Stanowisko 2 Stanisław Gołub Sławomir Kadrow K. Telepko s. 40
Majdan Zahorodyński, gm. Siedliszcze, woj. chełmskie. Stanowisko 1 A. Bronicki Stanisław Gołub Sławomir Kadrow Krzysztof Telepko Z. Wichrowski s. 43-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Serebryszcze, gm. Chełm, woj. chełmskie. Stanowisko 23 Stanisław Gołub Wojciech Ratajczyk Halina Wróbel s. 44-45
Majdan Zahorodyński, gm. Siedliszcze, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Stanisław Gołub Krzysztof Telepko s. 47
Zagroda, st. 26, gm. Chełm, woj. zamojskie, AZP 81-89/111 Stanisław Gołub s. 61
Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej Ewa Banasiewicz Marek Florek Stanisław Gołub Jan Gurba Andrzej Rozwałka s. 67-76
Chełm-Białawin, st. 1 (2), AZP 79-90/13 Stanisław Gołub s. 70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagroda, gm. Chełm, stanowisko 26 - II sezon badań ratowniczych cmentarzyska kultury pomorskiej (z pozostałościami osadnictwa kultury łużyckiej i z okresu średniowiecza) Stanisław Gołub s. 73-74
Kolonia Wytyczno, gm. Urszulin, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Stanisław Gołub Sławomir Kadrow s. 79
Petryłów, gm. Sawin, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Stanisław Gołub Krzysztof Telepko s. 87-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Serniawy, gm. Sawin, woj. chełmskie. Stanowisko 27 Stanisław Gołub s. 89
Wojciechów, gm. Hańsk, woj. chełmskie. Stanowisko 8 Stanisław Gołub s. 93
Chełm, st. 99, ul. Szkolna, ul. Krzywa Stanisław Gołub s. 109
Piąty sezon badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chełmie na stanowisku 144 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 116-125
Chełm - Bieławin, woj. chełmskie. Stanowisko 1 A. Bronicki Stanisław Gołub M. Kamiński s. 120-121
Wyniki badań i nadzorów w Krasnymstawie Stanisław Gołub s. 123-125
Wyniki badań archeologicznych cmentarzyska szkieletowego przeprowadzonych w Chełmie na placu E. Łuczkowskiego 17 na stanowisku 143 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 126-129
Badania stanowisk z okresu wczesnego średniowoiecza w Chełmie Stanisław Gołub s. 127-131
Wyniki badań wykopaliskowych i nadzorów archeologicznych nad średniowiecznym systemem obronnym Krasnegostawu Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 146-149
Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych nad reliktami XVI-wiecznej synagogi w Chełmie - stanowisko 160 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 150-154
Wołczyny, gm. Włodawa, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Stanisław Gołub s. 152
Trzeci sezon badań przy wieży kamiennej w Stołpiu, woj. chełmskie Stanisław Gołub s. 153-156
Drugi sezon badań osady wczesnośredniowiecznej w Chełmie, ul. Czarneckiego 8 stan. 144 Stanisław Gołub s. 159-161
Badania i częściowa rekonstrukcja średniowiecznej kamiennej wieży (stan. 1/2) i pozostałości cegielni (stan. 145) w Chełmie-Bieławinie Stanisław Gołub s. 162-164
Chełm, st. 1, ul. Lubelska 2 Tomasz Dziekoński Stanisław Gołub Teresa Mazurek s. 171-172
Czwarty sezon prac wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chełmie Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 171-175
Chełm, st. 19A, ul. Krzywa 32-34 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 172
Drugi sezon badań stanowiska 19A w Chełmie, ul. Krzywa 32/34 Stanisław Gołub s. 174-177
Badania zespołu pojezuickiego oraz nadzory archeologiczne w Krasnymstawie Stanisław Gołub s. 180-182
Chełm-Bieławin, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Stanisław Gołub Maria Kamińska s. 190-191
Wyniki drugiego sezonu badań na cmentarzysku szkieletowym w Chełmie s. 197-201
Chełm, ul. Czarnieckiego 8, st. 144, AZP 80-90/5 Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 201-202
Trzeci sezon badań wykopaliskowych w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, stan. 144 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 203-207
Trzeci sezon badań stanowiska 19 A w Chełmie, ul. Krzywa 32/34 Stanisław Gołub s. 221-223
Wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w Chełmie w 1997 roku Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 224-226
Podziemia kredowe i obiekty produkcyjne z XVI-XVII wieku na stanowisku 148 w Chełmie, ul. Kopernika 5/7 Stanisław Gołub Iwona Jarszak s. 234-236
Stołpie, st. 1, gm. Chełm, woj. chełmskie, AZP 79-89/- Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 238-239
Badania studni (stan. 4) i Ratusza (stan. 40) w Chełmie Stanisław Gołub s. 247-250
Chełm, ul. Bieławińska, st. 145, AZP 79-90/23 Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 250
Chełm-Bieławin, st. 1/2, AZP 79-90/13 Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 250
Kolekcja zabytków ze Świerszczowa, woj. zamojskie Stanisław Gołub Iwona Jarszak s. 276-278
Chełm, st. 148, ul. Kopernika 5 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 283-284
Chełm, st. 4, Pl. Łuczkowskiego Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 283
Chełm, st. 40, Pl. Łuczkowskiego Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 283
Sesja popularnonaukowa w Chełmie Stanisław Gołub s. 288
Chełm, st. 19A, ul. Krzywa 32/34, AZP 80-90/7 Stanisław Gołub s. 292-293
Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5, st. 101, gm. loco, woj. chełmskie, AZP 83-87/- Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 299
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Propagowanie dziedzictwa kultury obszarów przygranicznych wśród młodzieży" Stanisław Gołub Katarzyna Koziak s. 399-400