Znaleziono 9 artykułów

Anna Gołębiowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homoseksualizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według orzecznictwa Roty Rzymskiej i Trybunałów Kościelnych Anna Gołębiowska s. 31-47
Rozmowa psychologiczna i testy psychologiczne jako metody tworzenia opinii biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa Anna Gołębiowska s. 49-68
Małżeństwo warunkowe w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Anna Gołębiowska s. 55-87
Osobowość niedojrzała jako podstawa orzeczenia nieważności małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej i Trybunałów kościelnych Anna Gołębiowska s. 57-86
Forma wykluczenia "bonum prolis" w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej Anna Gołębiowska s. 65-84
Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według orzecznictwa Roty Rzymskiej i Trybunałów kościelnych Anna Gołębiowska s. 121-143
Geneza kan. 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II Anna Gołębiowska s. 143-159
Gwarancje wolności sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Anna Gołębiowska s. 333-365
„Dowód z opinii biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów określonych w kan. 1095, nn. 1 – 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. rozpatrywanych w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim”, Anna Gołębiowska, Warszawa 2006 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Anna Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 474-477