Znaleziono 16 artykułów

Maria Gołębiewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kant i czas Jean-François Courtine Maria Gołębiewska (tłum.) s. 5-23
Zmowa jako relacja podmiotu z Innym Maria Gołębiewska s. 15-27
Kierkegaard - koncepcje, polemiki, inspiracje : (Warszawa, 25-26 października 2013 r.) Maria Gołębiewska s. 26-28
Kamp jako postawa estetyczna - o postmodernistycznych uwikłaniach Maria Gołębiewska s. 27-48
Sens a ekspresja według Maurice'a Merleau-Ponty'ego Maria Gołębiewska s. 91-104
Dzieło sztuki w sieci komunikacji - próba zastosowania teorii estetycznej Karola Irzykowskiego Maria Gołębiewska s. 93-108
Odnowienie estetyki? Maria Gołębiewska s. 95-102
Pojecie pustki w estetyce buddyjskiej a horror vacui Maria Gołębiewska s. 97-110
Czy uniwersum derridiańskie jest systemem? Maria Gołębiewska s. 115-130
Estetyka i anestetyka w reklamie społecznej Maria Gołębiewska s. 120-136
Ogląd wewnętrzny w koncepcji obrazu i figury Jean-François Lyotarda Maria Gołębiewska s. 142-151
Estetyka postmodernistyczna a współczesna kultura medialna Anna Wolińska Maria Gołębiewska (aut. dzieła rec.) s. 147-152
Wybór etyczny według Kierkegaarda a tożsamość w kulturze medialnej Maria Gołębiewska s. 152-165
Koncepcja sensu w semiotyce egzystencjalnej Maurice'a Merleau-Ponty'ego Maria Gołębiewska s. 183-198
Irzykowski i jego przygody z filozofią Jan Jakóbczyk Maria Gołębiewska (aut. dzieła rec.) s. 212-216
Sensotwórcza rola ciała w samopoznaniu według Maurice'a Merleau-Ponty'ego Maria Gołębiewska s. 237-251
    Zacytuj
  • Udostępnij