Znaleziono 15 artykułów

Henryk Gmiterek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szymon Teofil Turnowski w obronie zgody sandomierskiej Henryk Gmiterek s. 13-40
Horodło w XVII i XVIII wieku Henryk Gmiterek s. 15-27
Bursa Starnigela przy Akademii Zamojskiej Henryk Gmiterek s. 21-38
Wymiana duchownych i nauczycieli pomiędzy Kościołem braci czeskich i kalwińskim w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku : z dziejów wzajemnych stosunków Henryk Gmiterek s. 47-64
Obóz różnowierczy w Polsce wobec idei "colloquium charitativum" Henryk Gmiterek s. 69-89
Problemy czasów wczesnonowożytnych w polskich badaniach nad dziejami Czech i relacji polsko-czeskich Henryk Gmiterek s. 85-98
Czechy wobec starań Habsburgów o koronę polską w drugiej połowie XVI wieku Henryk Gmiterek s. 91-102
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dział w Sobieszynie w 1579 roku : przyczynek do dziejów rodziny Sobieskich Henryk Gmiterek s. 93-95
Problemy unifikacji liturgii braci czeskich i kalwinów w Rzeczypospolitej XVI-XVII w. Henryk Gmiterek s. 93-116
Wilhelm z Rożemberka w Lubelskiem w latach 1572 - 1573 Henryk Gmiterek s. 103-110
Uroczystości akademickie w Zamościu w XVI-XVIII wieku Henryk Gmiterek s. 149-158
"Album Studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781", oprac. Henryk Gmiterek, Warszawa 1994 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Henryk Gmiterek (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Rozróżnienie w wierze. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII wieku", Henryk Wisner, Warszawa 1982 : [recenzja] Henryk Gmiterek Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781", oprac. Henryk Gmiterek, Warszawa 1994 : [recenzja] Tomasz Makowski Henryk Gmiterek (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Životy poslednich Rožmberk, t. I-II", Václav Březan, wyd. Jaroslav Pánek, Praha 1985 : [recenzja] Henryk Gmiterek Václav Březan (aut. dzieła rec.) Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) s. 795-797