Znaleziono 4 artykuły

Zygfryd Glaeser

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samoświadomość Kościoła katolickiego w kontekście jego ekumenicznego zaangażowania Zygfryd Glaeser s. 17-32
Święty Kościół darem dla grzeszników Zygfryd Glaeser s. 75-84
Kult maryjny przeszkodą czy pomocą na drodze do jedności? Zygfryd Glaeser s. 175-194
Józef Budniak: Jednoczeni w różnorodności : Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania : Kościołów, kultur i narodów ... Zygfryd Glaeser s. 215-218