Znaleziono 2 artykuły

Gustaw Gizewiusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym prowincji pruskiej", Gustaw Gizewiusz, przeł. Edward Martuszewski, Olsztyn 2004 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński Gustaw Gizewiusz (aut. dzieła rec.) Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 144-146
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach ostródzkiej i kraplewskiej zbierane od 1836 do 1840 roku", Gustaw Gizewiusz, z rękopisu oprac., wstępem i komentarzami opatrzyła Danuta Pawlak, Poznań 2000 ; "Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.", część pierwsza: rękopis, Kraków-Olsztyn 2000 : [recenzja] Władysław Ogrodziński Zenona Rondomańska Gustaw Gizewiusz (aut. dzieła rec.) Danuta Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 474-476