Znaleziono 8 artykułów

Urszula Gierałtowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostępność instrumentów alternatywnych na polskim rynku kapitałowym Urszula Gierałtowska s. 49-60
Możliwość wykorzystywania instrumentów rynku metali szlachetnych do dywersyfikakcji równoległej Urszula Gierałtowska s. 99-120
Rynek nieruchomości komercyjnych w Szczecinie : analiza cen transakcyjnych w latach 2009 - 2012 Urszula Gierałtowska Ewa Putek-Szeląg s. 155-170
Ocena efektywności funduszy towarowych na przykładzie funduszy metali szlachetnych Urszula Gierałtowska s. 181-201
Fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Urszula Gierałtowska s. 239-252
Inwestycje w wino Urszula Gierałtowska s. 239-251
Zastosowanie hedonicznych indeksów cen jako sposobu pomiaru dynamiki cen nieruchomości : badania pilotażowe na szczecińskim rynku nieruchomości Urszula Gierałtowska Ewa Putek-Szeląg s. 423-437
Możliwości wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowym Urszula Gierałtowska s. 537-551