Znaleziono 4 artykuły

Adam Gerstmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i działalność ś. p. ks. Kazimierza Waisa : okres lwowski Adam Gerstmann s. 9-16
Konkordat austrjacki z roku 1933 Adam Gerstmann s. 84-94
Pakt laterański i konkordat włoski : umowy między Stolicą Apostolską i Królestwem Włoskim z dnia 11.II.1929 a t. z. ustawa gwarancyjna z 13.V.1871. Adam Gerstmann s. 217-230
Ueagi o stanie fakultetów teologicznych w Polsce = Observationes de statu personali facultatum theologicarum in Polonia Adam Gerstmann s. 406-413