Znaleziono 8 artykułów

Marian Grzegorz Gerlich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstania śląskie w tradycji oralnej Górnoślązaków Marian Grzegorz Gerlich s. 57-87
Postać Tadeusza Kościuszki w patriotycznej agitacji "Wernyhory Śląskiego" : przyczynek do kwestii rozbudzenia świadomości narodowej wśród Górnoślązaków na przełomie XIX i XX wieku Marian Grzegorz Gerlich s. 83-107
Polska przejmuje Górny Śląsk : wkroczenie Wojska Polskiego do Katowic w dniu 20 czerwca 1922 roku : uroczystości i symbolika Marian Grzegorz Gerlich Andrzej Stawarz s. 89-102
Wokół problematyki zdrowych wyobrażeń o przeszłości : kilka refleksji w związku z badaniami śląskiej ludności rodzimej Marian Grzegorz Gerlich s. 104-115
Oswajanie wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej przez ludność polską z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej Marian Grzegorz Gerlich s. 113-137
Poczucie tożsamości etnicznej ludności rodzimej Górnego Śląska w XX wieku (do 1989 roku) Marian Grzegorz Gerlich s. 115-137
Wizje "starego porządku" w dyskursie potocznym śląskiej ludności rodzimej (1989-2004) Marian Grzegorz Gerlich s. 145-191
<<„My prawdziwi Górnoślązacy...” : Studium etnologiczne">>, Marian Grzegorz Gerlich, Warszawa 2010 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Marian Grzegorz Gerlich (aut. dzieła rec.) s. 417-423