Znaleziono 20 artykułów

Bronisław Geremek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O językach tajemnych Bronisław Geremek s. 13-36
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora Bronisław Geremek s. 21-22
Ze studiów nad stosunkami gospodarczymi między miastem a wsią w Prusach Krzyżackich w pierwszej poł. XV w. Bronisław Geremek s. 242-245, 48-102
Średniowiecze i znaki Bronisław Geremek s. 90-97
O metodzie matematycznej : sceptyczne uwagi optymisty Bronisław Geremek s. 129-132
"Marchands et banquiers du Moyen Age", Jacques Le Goff, Paris 1956 : [recenzja] Bronisław Geremek Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Średniowiecze i znaki", Bronisław Geremek, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Bronisław Geremek (aut. dzieła rec.) s. 142
"Les intellectuels du moyen âge", Jacques Le Goff, Paris 1957 ; "Les marchands au XVIe s.", Pierre Jeannin, Paris 1957 : [recenzja] Bronisław Geremek Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) Pierre Jeannin (aut. dzieła rec.) s. 160-164
"Le Charivari". Actes de la table ronde organisé à Paris (25-27 avril 1977)", publiés par Jacques Le Goff et Claude Schmitt, Paris 1981 : [recenzja] Bronisław Geremek Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) Claude Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 162-166
Paryż największym miastem średniowiecznej Europy? Bronisław Geremek s. 179-197
"Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972. T. 1", pod red. Jerzego Kłoczowskiego, Warszawa 1975 : [recenzja] Bronisław Geremek Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Die Münz- und Währungspolitik des Deutschen Ordens in Preussen : ihre historischen Probleme und seltenen Gepräge", Emil Waschinski, Göttingen 1952 : [recenzja] Bronisław Geremek Emil Waschinski (aut. dzieła rec.) s. 191-197
Problem siły roboczej w Prusach w pierwszej połowie XV w. Bronisław Geremek s. 195-233, 393-394
Nowożytna reforma filantropii w renesansowej Wenecji : (w związku z książką B. Pullan, Rich and Poor in Renaissance Venice : the Social Institiutions of a Catholic State, to 1620, Oxford 1971) Bronisław Geremek s. 567-574
Cyganie w Europie średniowiecznej i nowożytnej Bronisław Geremek s. 569-596
"François Villon", Jean Favier, Paris 1982 : [recenzja] Bronisław Geremek Jean Favier (aut. dzieła rec.) s. 591-593
"Les estimes toulousaines des XIVe et XVe siècles", Philippe Wolff, Toulouse 1956 : [recenzja] Bronisław Geremek Philippe Wolff (aut. dzieła rec.) s. 610-613
Umysłowość i psychologia zbiorowa w historii Bronisław Geremek s. 629-644
Człowiek marginesu w średniowieczu Bronisław Geremek s. 705-727, 849
"Srednije wieka : sbornik", Moskwa 1953 : [recenzja] Bronisław Geremek s. 845-850