Znaleziono 1 artykuł

Valentin Al. Georgescu

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bizanţul şi instituţiile româneşti pină la mijlocul secolului al XVIII-lea", Valentin Al. Georgescu, Bucureşti 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Valentin Al. Georgescu (aut. dzieła rec.) s. 390-391