Znaleziono 3 artykuły

Zofia Gawlina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczne wyzwania dla edukacji jutra Zofia Gawlina s. 15-26
Budowanie edukacyjnej wspólnoty w zjednoczonej Europie Zofia Gawlina s. 89-100
Szanse i zagrożenia realizacji dążeń młodzieży Zofia Gawlina s. 89-100