Znaleziono 1 artykuł

Lloyd C. Gardner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Spheres of influence. The great powers partition Europe, from Munich to Yalta", Lloyd C. Gardner, Chicago 1993 : [recenzja] Lubomir W. Zyblikiewicz Lloyd C. Gardner (aut. dzieła rec.) s. 195-198