Znaleziono 12 artykułów

Anita Ganowicz-Bączyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ nowożytnego antropocentryzmu na relację człowieka do przyrody : część pierwsza Anita Ganowicz-Bączyk s. 9-27
Wpływ nowożytnego antropocentryzmu na relację człowieka do przyrody : część 2 Anita Ganowicz-Bączyk s. 9-21
Średniowieczne źródła antropocentryzmu Anita Ganowicz-Bączyk s. 21-34
Ekonomia w służbie zrównoważonego rozwoju Anita Ganowicz-Bączyk s. 29-45
Starożytne źródła antropocentryzmu Anita Ganowicz-Bączyk s. 31-38
W stronę ekonomii zrównoważonego rozwoju Anita Ganowicz-Bączyk s. 33-52
Systemowe ujęcie biosfery w etyce Edwarda Goldsmitha Anita Ganowicz-Bączyk s. 93-115
Mityczno-magiczne źródła antropocentryzmu Anita Ganowicz-Bączyk s. 109-120
"Spór o etykę środowiskową", Anita Ganowicz-Bączyk, Kraków 2009 : [recenzja] Krzysztof Butkowski Anita Ganowicz-Bączyk (aut. dzieła rec.) s. 129-131
Sprawozdanie z obrad Sekcji Ekofilozofii i Zrównoważonego Rozwoju w ramach IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Wiśle Anita Ganowicz-Bączyk s. 135-150
Sprawozdanie z Panelu "Filozofia w ekologii" w ramach obchodów Warszawskiego Dnia Filozofii UNESCO na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, 15 listopada 2012, UKSW, Warszawa Anita Ganowicz-Bączyk s. 167-171
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Człowiek i środowisko. Powrót człowieka do utraconego oἶκoς (oikos)" : (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 12 marca 2014) Anita Ganowicz-Bączyk s. 198-200