Znaleziono 5 artykułów

Jacek Gancarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w województwie małopolskim Jacek Gancarczyk s. 23-31
Klaster jako otoczenie przedsiębiorczości strategicznej Jacek Gancarczyk s. 75-88
Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych Jacek Gancarczyk s. 105-123
Wpływ kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w klastrach na konkurencyjność regionów Jacek Gancarczyk s. 118-131
Procesy ewolucji klastrów turystycznych wobec zagrożeń kryzysowych Jacek Gancarczyk s. 120-133