Znaleziono 1 artykuł

T. Gallus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Interpretatio mariologica Protoevangelii (Gen 3, 15) tempore postpatristico usque ad Concilium Tridentinum", T. Gallus, Romae 1949 : [recenzja] Stanisław Styś T. Gallus (aut. dzieła rec.) s. 366-380