Znaleziono 48 artykułów

Leszek Gajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura czasz lejowatych między Wisłą a Bugiem Leszek Gajewski s. 1-194
Gródek, pow. Hrubieszów. Stanowisko 1 c Leszek Gajewski Jan Gurba s. 30
Z najnowszych badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem Lubelszczyzny Leszek Gajewski Jan Gurba s. 47-61
Wronowice - Paprzyca, gm. Werbkowice, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 47-48
Turkowice, gm. Werbkowice, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 54
Kalisz-Zawodzie, Grodzisko, AZP: 66-38 Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Witold Hensel Bogdan Kowalczyk Adam Kędzierski Ewa Stupnicka Stanisław Tabaczyński Dariusz Wyczółkowski s. 64-65
Tyszowce, woj. zamojskie Leszek Gajewski Irena Kutyłowska s. 72
Wronowice - Paprzyca, gm. Werbkowice, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 75
Kalisz - Zawodzie, Grodzisko, AZP 66-38(?) Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Witold Hensel Barbara Hensel-Moszczyńska Adam Kędzierski Enrico Pasetto Stanisław Tabaczyński Dariusz Wyczółkowski s. 77-78
Kalisz - Stare Miasto, osada i cmentarzysko, AZP 66-38 Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Adam Kędzierski Grzegorz Teske Janusz Tomala Dariusz Wyczółkowski s. 78
Grzybiany, pow. Legnica. Stanowisko 1 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Jan Gromnicki Krystyna Sokołowska s. 79-81
Grzybiany, woj. legnickie. Stanowisko 1 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Jerzy Gaul Krystyna Sokołowska s. 80-84
Grzybiany, woj. legnickie. Stanowisko 1 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Jerzy Gaul Izabella Głowacka Krystyna Sokołowska s. 81-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Grzybiany, gm. Pole Legnickie, woj. legnickie. Stanowiska 1 i 2 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Jerzy Gaul Jacek Przeniosło Krystyna Sokołowska s. 81-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Grzybiany, woj. legnickie. Stanowisko 1 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Jerzy Gaul Ewa Stupnicka s. 83-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Grzybiany, pow. Legnica. Stanowisko 1 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Krystyna Sokołowska Adam Waluś s. 88-91
Wieprzec, gm. Zamość, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Wanda Kozak-Zychmanowa Andrzej Kutyłowski Andrzej Urbański Włodzimierz Zieliński s. 92-93
Kalisz - Zawodzie, grodzisko Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Bogdan Kowalczyk Adam Kędzierski Teresa Rodzińska-Chorąży Ewa Stupnicka Stanisław Tabaczyński Jolanta Wrońska Tomasz Węcławowicz s. 93-94
Kalisz - Zawodzie, Grodzisko Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Marek Gmur Witold Hensel Maria Krakowiak Franco Pianetti Ewa Stupnicka Stanisław Tabaczyński s. 100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe wyniki badań archeologicznych grodziska na Zawodziu w Kaliszu Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski s. 109-115
Kalisz - Zawodzie. Grodzisko Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Małgorzata Gula Witold Hensel Urszula Kobylińska M. Krakowiak Sława Nowińska L. Słupecki Stanisław Tabaczyński s. 126-127
Pełczyska, pow. Pińczów Leszek Gajewski Dorota Szlifirska s. 126
Kalisz - Zawodzie. Grodzisko Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski M. Gawrońska Małgorzata Gula Witold Hensel Sława Nowińska L. Słupecki Stanisław Tabaczyński s. 128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kalisz - Zawodzie. Grodzisko Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Małgorzata Gula Witold Hensel M. Krakowiak S. Nowińska L. Słupecki Stanisław Tabaczyński s. 129-130
Pełczyska, pow. Pińczów Leszek Gajewski Dorota Szlifirska Sylwia Wierzbicka s. 129-130
Puławy - Włostowice. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 142-143
Kalisz - Zawodzie. Grodzisko Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Małgorzata Gula Witold Hensel Lech Kaczmarek Marta Męclewska Stanisław Tabaczyński s. 149
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Podgrodzie "bliższe" Leszek Gajewski Jan Gurba s. 152-153
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba s. 153-154
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Andrzej Nadolski s. 162-163
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba s. 163-164
Mokre, gm. Zamość, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Wanda Kozak-Zychmanowa Andrzej Kutyłowski Andrzej Urbański Włodzimierz Zieliński s. 167-168
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Konrad Jażdżewski s. 182-183
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko II Leszek Gajewski Jan Gurba s. 183-184
Kolonia Czermno, gm. Tyszowce, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 184
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko II a Leszek Gajewski Andrzej Kutyłowski s. 184-185
Niedów, pow. Zgorzelec Leszek Gajewski Jerzy Pyrgała s. 189-190
Badania Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1975 Leszek Gajewski Jan Gurba Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska Andrzej Kutyłowski s. 195-202
Mokre, gm. Zamość, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Jadwiga Arciszewska Iwona Chrzanowska Leszek Gajewski Andrzej Kutyłowski Włodzimierz Zieliński s. 210-213
Żerniki, gm. Sobków, woj. kieleckie. Stanowisko 1 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Zbigniew Lechowicz s. 211
Wronowice, pow. Hrubieszów. Stanowisko 1 (Doliwo) Leszek Gajewski s. 212-213
Gostynin - "Dybanka", pow. Gostynin Leszek Gajewski s. 236
Gostynin - "Łysa Góra", pow. Gostynin Leszek Gajewski s. 237
Grodzisk, pow. Siemiatycze Leszek Gajewski Irena Górska s. 245-246
Niedów, pow. Zgorzelec Leszek Gajewski Jerzy Pyrgała s. 285
Grzybiany, pow. Legnica. Stanowisko 1 i 2 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Jan Gromnicki Krystyna Sokołowska Marek Urban Adam Waluś s. 313-314
Mokre, gm. Zamość, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Wanda Kozak-Zychmanowa Andrzej Kutyłowski Andrzej Urbański Włodzimierz Zieliński s. 334-337
Krzymosze - "Grodzisk", pow. Siedlce Leszek Gajewski s. 348-349