Znaleziono 6 artykułów

Katarzyna Gadomska-Lila

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola lidera w zespołach wielokulturowych Katarzyna Gadomska-Lila Bartłomiej Moszoro Aleksandra Rudawska s. 7-19
    Zacytuj
  • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność biznesu w obliczu kryzysu gospodarczego Katarzyna Gadomska-Lila s. 23-35
Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy uniwersalistycznej i sytuacyjnej Katarzyna Gadomska-Lila s. 27-41
Evolution of organisational culture of polish companies in the context of their competitiveness - results of empirical research Katarzyna Gadomska-Lila s. 119-134
Specyfika organizacji publicznych i jej implikacje dla kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi Katarzyna Gadomska-Lila s. 129-141
Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej Katarzyna Gadomska-Lila Justyna Wasilewicz s. 299-309