Znaleziono 3 artykuły

Jerzy W. Gałkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osoba jako dar w nauczaniu Jana Pawła II Jerzy W. Gałkowski s. 29-41
Społeczeństwo obywatelskie a moralność Jerzy W. Gałkowski Łukasz Kanafa s. 69-75
"W imieniu dziecka poczętego", pod red. Jerzego W. Gałkowskiego i Janusza Guli, Rzym-Lublin 1988 : [recenzja] Edmund Kowalski Jerzy W. Gałkowski (aut. dzieła rec.) Janusz Gula (aut. dzieła rec.) s. 180-181