Znaleziono 2 artykuły

Dorota Gałaszewska-Chilczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1968 Dorota Gałaszewska-Chilczuk s. 39-68
Miejsce partii komunistycznej na "czerwonym" Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989 Dorota Gałaszewska-Chilczuk s. 261-281