Znaleziono 1 artykuł

Oleg Głuszkin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska edycja antologii literackiej ziem pruskich Janusz Jasiński Kazimierz Brakoniecki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Chojnowski (aut. dzieła rec.) Oleg Głuszkin (aut. dzieła rec.) Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) Doris Kraemer (aut. dzieła rec.) Winfried Lipscher (aut. dzieła rec.) Rimantas Černiauskas (aut. dzieła rec.) s. 577-585