Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Głuszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adaptacja chorego ze stomią w okresie okołooperacyjnym Stanisław Głuszek Jerzy Stanisławek s. 119-125
Powikłania stomii jelitowych i sposoby ich leczenia Stanisław Głuszek Jerzy Stanisławek s. 127-134