Znaleziono 1 artykuł

Ewa Gładyś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Комунікативно-функціональнa характеристикa українських рекламних слоганів Ewa Gładyś s. 375-384