Znaleziono 5 artykułów

Ryszard Gładkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim : rola kulturowa i przedmiot badań", pod. red. Ryszarda Gładkiewicza, Cieszyn 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X–XVII wieku)", red. Wojciech Iwańczak, Ryszard Gładkiewicz, Wrocław–Warszawa 2004 : [recenzja] Marek Derwich Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Wojciech Iwańczak (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Edukacja - państwo - naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w.", pod red. Aleksandry Bilewicz, Ryszarda Gładkiewicza, Stefanii Walasek, Wrocław 2002 : [recenzja] Mirosław Łapot Aleksandra Bilewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Stefania Walasek (aut. dzieła rec.) s. 231-233
O granicach Śląska interdyscyplinarnie Magdalena Katana Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Teresa Sołdra-Gwiżdż (aut. dzieła rec.) Marek S. Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 237-242
„Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu (Stan bádania o dejinách Spiša)”, red. Ryszard Gładkiewicz, Martin Homza, przy współudziale Michała Puławskiego i Michala Slivki, Levoča-Wrocław 2003 : [recenzja] Krzysztof Baczkowski Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Martin Homza (aut. dzieła rec.) Michała Puławskiego (aut. dzieła rec.) Michala Slivki (aut. dzieła rec.) s. 489-492