Znaleziono 1 artykuł

M. Gładki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ptolemais in Libya : the Warsaw Institute of Archaeology excavations in 2002 and 2003 : report on two seasons of fieldwork K. Chmielewski M. Gładki Piotr Jaworski W. Małkowski H. Meyza Tomasz Mikocki Monika Muszyńska s. 107-118