Znaleziono 7 artykułów

Aleksandra Gąsior

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw Aleksandra Gąsior s. 19-37
Determinanty intencji przedsiębiorczych - czy płeć ma znaczenie? Tomasz Bernat Aleksandra Gąsior s. 29-42
Fuzje i przejęcia : kontrowersje na temat opłacalności tych procesów Aleksandra Gąsior s. 107-118
Fuzje i przejęcia : ich losy w gospodarce polskiej Aleksandra Gąsior s. 167-176
Wykorzystanie wskaźnika EPS w ocenie spólki giełdowej przez inwestorów Aleksandra Gąsior s. 177-185
Motywy i bariery procesów fuzji i przejęć w polskiej gospodarce rynkowej Aleksandra Gąsior s. 461-471
Fuzje i przejęcia jako procesy wspierające działalność innowacyjną : na przykładzie wybranej grupy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych Aleksandra Gąsior s. 485-508