Znaleziono 24 artykuły

Anna Gąsior-Niemiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe możliwości zastosowania w Polsce koncepcji uczącego się regionu Anna Gąsior-Niemiec s. 19-32
Problem migracji w stosunkach między Turcją a Unią Europejską Anna Gąsior-Niemiec s. 19-31
Filozofia polityczna Giorgia Agambena Anna Gąsior-Niemiec s. 27-36
Socjologia polityki – artykuł dyskusyjny Anna Gąsior-Niemiec s. 36-46
Giorgio Agamben’s political philosophy Anna Gąsior-Niemiec s. 37-46
Polscy emigranci wobec referendum w sprawie niepodległości Szkocji Anna Gąsior-Niemiec s. 40-55
Europa wobec problemu imigracji Anna Gąsior-Niemiec s. 65-75
Wzory samoorganizacji Polaków na przełomie XX i XXI wieku Anna Gąsior-Niemiec s. 66-76
Partnerzy społeczni w nowych modelach rządzenia na przykładzie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004–2006) Anna Gąsior-Niemiec s. 69-77
Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Agnieszka Pawłowska s. 71-87
Pojęcie europeizacji : wybrane problemy teoretyczne (część 1) Anna Gąsior-Niemiec s. 73-78
Patterns of Poles’ self-organization at the turn of the 20th and 21st centuries Anna Gąsior-Niemiec s. 77-89
Marka regionu na przykładzie województwa lubelskiego Anna Gąsior-Niemiec s. 78-88
Social Partners and New Modes of Governance: the Case of Integrated Programme of Regional Development (2004–2006) Anna Gąsior-Niemiec s. 78-86
The concept of Europeanization : selected theoretical and methodological issues (part 1) Anna Gąsior-Niemiec s. 79-84
Partnerstwo i partycypacja na obszarach wiejskich – przypadek lokalnych grup działania w województwie podkarpackim Anna Gąsior-Niemiec s. 80-94
Bezpieczeństwo publiczne na przełomie XX i XXI wieku: sekurytyzacja, przestrzeń, tożsamość Anna Gąsior-Niemiec s. 120-128
Public Security at the Turn of XX and XXI Century: Securitization, Space, Identity Anna Gąsior-Niemiec s. 129-138
"The Challenges of Sustained Development : the Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe", Frane Adam, Matej Makarovic, Borut Roncevic, Matevz Tomsic, Budapest–New York 2005 : [recenzja] Anna Gąsior-Niemiec Frane Adam (aut. dzieła rec.) Matej Makarovic (aut. dzieła rec.) Borut Roncevic (aut. dzieła rec.) Matevz Tomsic (aut. dzieła rec.) s. 140-144
"Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego", pod redakcją Anny Gąsior-Niemiec i Sylwii Pelc, Rzeszów 2015 : [recenzja] Sabina Grabowska Anna Gąsior-Niemiec (aut. dzieła rec.) Sylwia Pelc (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Jak rodziła się rosyjska mafia... Kamil Miszewski Anna Gąsior-Niemiec (aut. dzieła rec.) Federico Varese (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Democracies and the Populist Challenge", Yves Meny, Yves Surel (red.), Palgrave 2002 : [recenzja] Anna Gąsior-Niemiec Yves Meny (aut. dzieła rec.) Yves Surel (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Język w służbie polityki : językowy kształt kampanii wyborczych", Kazimierz Ożóg, Rzeszów 2004 : [recenzja] Anna Gąsior-Niemiec Kazimierz Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej", Kazimierz Łastawski, Warszawa 2009 : [recenzja] Anna Gąsior-Niemiec Kazimierz Łastawski (aut. dzieła rec.) s. 241-247