Znaleziono 3 artykuły

Teresa Gądek-Hawlena

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Teresa Gądek-Hawlena s. 241-251
Bezpieczeństwo przewozów autokarowych : znaczenie dla turystyki religijnej Teresa Gądek-Hawlena s. 259-269
Przestrzenne rozmieszczenie infrastruktury transportu drogowego w Polsce i jej dopasowanie do potrzeb ruchu turystycznego : zarys problemu Teresa Gądek-Hawlena s. 455-464