Znaleziono 1 artykuł

Wojciech Górski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niezgodność charakterów stron a incapacitas assumendi (kan. 1095, n. 3 KPK) na przykładzie wyroku Roty Rzymskiej c. Burke z 18 lipca 1997 roku Wojciech Górski s. 179-192